Arbetsmiljöpolicy

Alsätters trädgårdar ska vara en härlig och hälsosam arbetsplats! Alla medarbetare ska trivas, utvecklas och må bra såväl fysiskt som psykiskt.

Därför är följande viktigt för oss:

  • Vi är varandras arbetsmiljö vilket innebär att vi behandlar varandra med respekt, uppmuntrar varandra och hjälper varandra när vi kan.
  • Alla på jobbet är ansvariga att följa rutiner, använda skyddsutrustning och påtala risker och brister i arbetsmiljön för att förebygga olyckor och ohälsa.
  • Vi är rädda om våra verktyg och annan utrustning.
  • Vi undersöker arbetsmiljön regelbundet och arbetar förebyggande.
  • Vi genomför riskbedömningar för att undvika skador och olyckor.
  • Vi arbetar i en säsongsbransch och dessutom är arbetet mycket omväxlande. För att förebygga stress planerar vi så mycket som går. För det som inte kan planeras har vi en bra dialog så att vi tillsammans kan skapa så bra förutsättningar som möjligt.
  • Vi tar regelbundna pauser under arbetsdagen, gärna tillsammans för att det är trevligare så!
  • Så långt som möjligt anpassar vi arbetstiderna efter personliga behov.