Bekämpning av parkslide

Certifierade för bekämpning

Felaktiga bekämpningsmetoder kan bidra till att växten sprids ännu mer. Vi är utbildade genom Fritidsodlarnas riksorganisation (FOR) och har kunskap om metoder, tidpunkt med mera för en säker bekämpning. För att använda kemikalier krävs särskild certifiering, detta för att den som utför arbetet ska göra det på ett sätt som är säkert för människa och miljö.

 Vi hjälper dig med alla delar av bekämpningen, från besiktning till efterkontroller.

Så går det till

 Första steget är besiktning av beståndet på plats. Sedan görs en handlingsplan för bekämpning. För mindre, unga bestånd kan grävning används. I de flesta fall krävs dock bekämpning med glyfosat. Besprutning görs  1-2 gånger per år i tre års tid. Därefter följer en övervakningsperiod om två år för kontrollera att beståndet är borta.

Om glyfosat måste användas krävs en dispensansökan hos din hemkommun. (handläggningstid oftast 5-6 veckor)

Varför ska parkslide bekämpas?

Parkslide är en invasiv art som sprider sig mycket lätt vid felaktig hantering. Mycket små bitar av växten kan generera nya plantor, det räcker med mindre än ett 1 gram rot för att en ny planta ska växa. En rotbit behåller dessutom sin grobarhet i upp till 13 månader. Parkslide kan snabbt ta över och i värsta fall tränga undan alla andra växter. Dess kraftiga rötter kan också tränga in i byggnader och vattenledningar även om detta än så länge ovanligt i Sverige. Risken är störst i närheten av äldre hus där det redan finns sprickor där rötterna kan ta sig in. 

Kontaktformulär