För bättre skörd av frukt och bär!

Beskärning av fruktträd

Det finns flera anledningar att beskära sina fruktträd: för att bygga upp kronan när trädet är ungt, för att få en riklig och god skörd och för att vårda och bevara ett äldre träd. Ibland kan trädet behöva beskäras för att det står i vägen eller för att det av någon anledning blivit skadat. Oavsett vilken anledning kan vi hjälpa dig med dina fruktträd. Vi börjar alltid varje uppdrag med att ta reda på vilka behov och önskemål just du har.

Hur lång tid tar det att beskära ett träd?

Exakt hur lång tid det tar att klippa ett träd beror framförallt på trädets storlek och om det var länge sedan det klipptes. De flesta träd klipper vi på 1,5-3 timmar. Ibland behöver vi komma ut för att titta innan vi kan säga exakt pris men oftast räcker det om du skickar ett par bilder via mobilen.

Beskärning av bärbuskar och vinrankor

Bärbuskarna behöver också beskäras för att ge bra skörd och hålla sig vitala. Olika buskar ska beskäras på olika sätt.

Vinrankor beskärs under sen höst och vinter när de är i vila. Årsskotten klipper man på sommaren. 

När ska träd beskäras?

De flesta träd är lämpliga att beskära under JAS-perioden, det vill säga under juli, augusti och september. En del träd, framförallt äpple, går också utmärkt att klippa under vårvintern innan trädet börjar vakna till liv igen.