För bättre skörd av frukt och bär!

Beskärning av fruktträd

Det finns flera anledningar att beskära sina fruktträd: 

  • bygga upp kronan när trädet är ungt

  • för att få en riklig och god skörd

  • vårda och bevara ett äldre träd. 

  • trädet står i vägen

  • trädet har blivit skadat

Oavsett anledning kan vi hjälpa dig med dina fruktträd. Vi börjar alltid varje uppdrag med att ta reda på vilka behov och önskemål just du har.

Grenar som pekar rakt upp och inte bär frukt (så kallade vattenskott) är ett tecken på felaktig beskärning. Liksom stora sårytor som visar att alltför stora grenar tagits bort.

Hur lång tid tar det att beskära ett träd?

Exakt hur lång tid det tar att klippa ett träd beror framförallt på trädets storlek och om det var länge sedan det klipptes. De flesta träd klipper vi på 1,5-3 timmar. Ibland behöver vi komma ut för att titta innan vi kan säga exakt pris men oftast räcker det om du skickar ett par bilder via mobil eller mejl.

Beskärning av bärbuskar och vinrankor

Bärbuskar pch vinrankor behöver också beskäras för att ge bra skörd och hålla sig vitala. Olika buskar beskärs på olika sätt vid olika tidpunkt. 

När ska träd beskäras?

De flesta träd är lämpliga att beskära under JAS-perioden, det vill säga under juli, augusti och september. En del träd, framförallt äpple, går också utmärkt att klippa under vårvintern innan trädet börjar vakna till liv igen.