Buskar, häckar och träd

Buxbom passar för formklippning. En första klippning är lagom vid midsommar, sedan kan den putsas igen i september.

Vi beskär och klipper alla sorters prydnads-träd, buskar och häckar. 

Det finns olika anledningar och sätt att klippa buskar. En del typer av buskar mår bra av att regelbundet klippas ner till basen, till exempel Ölandstok. Medan andra ska gallras ur kontinuerligt för att fortsätta vara friska och vitala. Ett exempel är Korneller som med tiden förlorar sin karakteristiska färg på stammen om den inte gallras.

Vingbenved behöver inte beskäras alls. Men om busken blivit alltför stor kan den klippas under sommaren.