Bygga upp äppelträd som beskurits för hårt

04.03.2020
Vattenskott som hunnit växa sig höga
Vattenskott som hunnit växa sig höga

Beskärning av fruktträd behöver göras regelbundet och med en långsiktig plan. Särskilt viktigt är det när trädet ska byggas upp igen efter en hård beskärning där resultatet blivit många vattenskott och dålig fruktsättning. Det är tyvärr inte är ovanligt när det gäller främst äppelträd. Många gör misstaget att klippa bort i stort sett alla mindre grenar vilket resulterar i att trädet drabbas av en kris och skjuter mängder av skott. Mer om vattenskott och varför de bildas kan du läsa här.

Vi ser vanligtvis två varianter av hårt beskurna träd där kronan förstörts. Antingen har trädet nyligen beskurits hårt och vattenskotten är många, tunna och långa. Eller så har trädet beskurits hårt för många år sedan och så kallade "träd i trädet" har utvecklats, det vill säga höga grenar som pekar rakt upp och har bildat många nya kronor.

Första året

När vi börjar beskärningen av ett sådant träd behöver det ofta beskäras ganska mycket första året. Detta ska helst göras under vårvintern. Så mycket som en tredjedel av grenarna tas vanligtvis bort. På träd som nyligen beskurits för hårt sparar man ett antal vattenskott som kortas in för att stimulera ny tillväxt av sidogrenar. På träd där vattenskotten fått växa i flera år gäller det att bedöma vilka grenar som kan användas för en framtida balanserad krona. Även här handlar det om att korta in skott för att få ner kronan som vanligtvis blivit alldeles för hög. 

På detta sätt börjar vi återskapandet av en balanserad och fin krona. Det är viktigt att vara försiktig så att man lugnar ner trädet och undviker fortsatt tillväxt av vattenskott. Varje träd är unikt och beskärningen måste därför anpassas. En del träd är starkväxande och där blir behovet av beskärning än större medan andra har mer blygsam tillväxt. Trädets ålder och förutsättningarna på platsen spelar också in.

Stympat träd där vattenskotten vuxit några år.
Stympat träd där vattenskotten vuxit några år.

Följande år fortsätter uppbyggnaden

Andra året fortsätter beskärningen enligt planen. Vi börjar med att bedöma hur trädet har svarat på det första årets insats. Beroende på hur de olika grenarna har vuxit sparar man nu de som utvecklats bäst. Långa, förvuxna grenar fortsätter man att korta in och grenar som växer dåligt eller åt fel håll tas bort. Träd som vuxit mycket starkt kan behöva beskäras även under sommaren det andra året. Vanligtvis behöver man nu ta bort betydligt färre grenar vilket gör att beskärningen går enklare och snabbare.

Redan år två börjar trädets nya krona anas
Redan år två börjar trädets nya krona anas

Tredje året börjar man tydligt se hur kronan formats och det går nu att bedöma hur fortsatt underhållsbeskärning ska utformas. Vid det här tillfället är det oftast inte så mycket som behöver beskäras. Det handlar främst om att beskära så att trädet fortsätter växa enligt planen. En del träd beskärs på sommaren vid den tredje beskärningen, det gäller framförallt starkväxande träd.

År fyra och fem behöver man i normalfallet inte beskära alls. År sex är det sedan dags för vanlig underhållsbeskärning för att underhålla den krona som byggts upp. Vi rekommenderar att man fortsätter underhållsbeskära varje till vartannat år.