Då ska du inte välja tuja till din häck

28.06.2023

Tuja har blivit ett omåttligt populärt växtval för häckar i många villaträdgårdar, och en tujahäck kan verkligen vara både fin och funktionell. Men det finns anledning att tänka över sitt val, här får du våra tre viktigaste anledningar till att inte välja tuja.

1) En törstig växt

Den absolut främsta anledningen i vårt område (Sydöstra Sverige) är torkan. Tuja är en törstig växt som kräver kontinuerlig tillgång till vatten. Det betyder att tujan alltid kräver ordentlig bevattning vid etablering, inte bara under första året utan även åtminstone år två. Vid torra och varma somrar och i torra lägen kan även etablerade tujaplantor behöva tillskottsbevattning. I och med klimatförändringarna kan vi dessutom förvänta oss ännu fler varma och torra somrar i framtiden vilket gör tuja till ett mycket tveksamt val i vår del av landet.

2) Förändrade vintrar

Det förändrade klimatet förväntas också leda till att våra vintrar blir annorlunda med mindre snö än tidigare. Eftersom snön bildar ett skyddande täcke kan det innebära att det blir mer tjäle än tidigare. Barrväxter och andra vintergröna växter är mycket känsliga för kombinationen tjäle och varm vårsol då växten förlorar vatten genom avdunstning samtidigt som den inte kan suga upp något nytt vatten med rötterna. Det leder inte sällan till torkskador.

Tuja som inte fått tillräckligt med vatten och dött av torka
Tuja som inte fått tillräckligt med vatten och dött av torka


3) Kräver omfattande beskärning

Med tiden blir tujahäcken hög och omfångsrik. För att häcken ska hålla sig fin och inte bli alltför vildvuxen krävs regelbunden beskärning. Det är svårt att hålla inne med tillväxten helt om häcken ska hållas grön och fin. Häcken kommer därför med tiden bli både högre och bredare vilket kan göra beskärningen riktigt besvärlig. En av de vanligaste sorterna som används för häck är 'Brabant' som kan bli upp till 10 meter hög medan 'Smaragd´ blir upp till 6 meter hög. Det går visserligen att ta ner en hög tuja ganska rejält men då uppstår nya svårigheter. När häcken tas ner blir den oftast inte särskilt smal längst upp och därmed känslig för blötsnö.

Tuja saluförs ofta som väldigt lättskött, lättetablerad och tålig, men vår erfarenhet är att det i många lägen finns betydligt bättre alternativ.