Förebygg vinterskador på träd, häckar och buskar

02.01.2024

Stora mängder tung snö kan vara förödande för träd och häckar. Men med både förebyggande insatser och akuta åtgärder kan du undvika skador. 

När blötsnö lägger sig på tex en häck blir tyngden mycket stor och risken att grenar knäcks överhängande. Den första förebyggande åtgärden är därför att förhindra att större mängder snö blir liggande. När det gäller häckar och formklippta solitärbuskar är det viktigt att eftersträva koniska former med en smal topp och bredare nederdel. Då är chansen att snön rasar ner istället för att bli liggande på toppen betydligt större än om häcken är rakt avkapad.

För fruktträd är det framförallt viktigt att undvika "kvastar" av vattenskott där snö kan bli liggande i stor mängd. Läs gärna vårt tidigare inlägg om hur man undviker att stora mängder vattenskott bildas. Det är också viktigt att överhuvudtaget undvika felaktig beskärning som kan göra trädet försvagat och mindre motståndskraftigt mot tyngden av snö. Undersök också trädets allmänna kondition för att göra en bedömning av hur det klarar av belastningen frö snö. Tickor i trädet är tex ett säkert tecken på att trädet är försvagat även om det kan leva länge ännu. Då kan det vara värt att göra en lite större beskärning för att få bort belastningen på tyngre grenar.

Undvik gnagskador

Ett annat vinterbekymmer är gnagskador från harar, rådjur, sorkar med flera. Här finns några enkla åtgärder att ta till. 

  • Unga träd skyddas med kraftigt nät runt stammen så långt upp som möjligt. Bättre att sätta ett ordentligt nät en bit ifrån stammen än att använda billigare stamskydd då en del djur kan peta bort gnagskydden. 
  • Om snön lagt sig bör man skotta eller trampa ner snön ordentligt invid stammen. Detta gör det svårare för sorkar som lever under snön att ta sig fram till stammen och gnaga på rötterna. Genom att ta bort snön närmast trädet når harar och andra djur inte heller lika högt upp på trädet.  
  • Ibland kan det också vara värt att sätta ett nät över hela trädkronan/buske för att skydda den från djur. Viktigt är dock att ta bort nätet så fort det börjar bli vår så att tillväxten inte förhindras.

När snön redan fallit

Fläkskada på prydnadsapel
Fläkskada på prydnadsapel

Gå ett varv i trädgården och använd en kratta eller vad du har till hands för att skaka av snön på trädgrenar och häckar som riskerar att knäckas. Snötäcket på rosor, perenner och liknande är däremot bara en fördel och ökar chanserna för att växterna ska klara vintern. 

Grenar som ser ut att vara på väg att gå av kan vara en fördel att kapa i förebyggande syfte. På så sätt kan du undvika att en större del av trädet går sönder. 

En gren som redan har gått av på grund av snön bör tas bort så att trädet kan läka skadan som uppstått. Så länge ingen riskerar att skadas är det dock inte särskilt bråttom då övervallningen inte påbörjas förrän trädet går ur vintervilan och tillväxten börjar igen under våren.