När och hur ska häcken klippas?

14.04.2019
formklipp idegranshäck
formklipp idegranshäck

Just nu får vi många frågor om häckklippning. När och hur ska häcken klippas? Vi får också frågor om vilken sorts häck det är. Och det senare är verkligen en relevant fråga eftersom olika häckar klipps vid olika tid och på olika sätt!

Det finns i huvudsak två olika typer av häckar:

  • Friväxande
  • Klippta häckar

Friväxande häckar

En friväxande häck består av plantor som växer enligt sitt naturliga växtsätt. Olika typer av spirea används ofta till den här typen av häck men i princip kan vilken prydnadsbuske som helst användas. Om du har en friväxande häck består häckklippningen generellt av antingen:

  • gallring då risiga grenar tas bort nerifrån marken eller
  • föryngring då häcken klipps ner helt till ca 10 cm över marken.

Exempel på buskar som klarar föryngringsbeskärning från basen är spirea, liguster, try och häckoxbär. En viss ansning kan fungera men i princip ska den friväxande häcken ha sitt naturliga växtsätt. Därför ska du till exempel inte klippa in den till hälften och försöka forma den. Det kommer att resultera i att grenar dör in och den blir snabbt risig och trist.

Syren som klippts på mitten med döda tappar
Syren som klippts på mitten med döda tappar


Klippta häckar

Här är det framförallt två saker som är viktigt att hålla reda på, har plantorna en genomgående stam eller bildar de flera stammar från basen av plantan? En planta med en enda genomgående stam från marken får inte toppas förrän den nåt önskad höjd! Tre vanliga exempel på häckar med genomgående stam är avenbok, gran och tuja. Under uppbyggnaden av häcken låter du toppskottet vara tills det nåt önskad höjd. Sidoskotten klipps däremot hela tiden för att häcken ska bli tät och fin. När häcken sedan nåt önskad höjd klipper du varje år årsskotten i toppen. Särskilt gran är mycket känslig för att klippas för mycket, du kan ta död på hela häcken om du klipper i något annat än de gröna årsskotten.

Exempel på växter som bildar flera stammar från basen är liguster, måbär och hagtorn. När en sådan häck byggs upp klipper man både toppskott och sidoskott redan andra året efter planteringen. Dessa häckar är generellt inte lika känsliga och med flera sorter kan man "börja om" häcken genom en radikal nedskärning.

För både häckar med genomgående stam och med flera stammar gäller att häcken ska klippas i pyramidform. Det vill säga den ska vara bredare längst ner och smalare upptill. Detta görs för att ljus ska nå ner längst ner vilket gör att häcken blir tät även nere vid marken.

När ska jag klippa häcken?

Tyvärr finns det inte ett enda svar på den här frågan eftersom olika buskar ska klippas vid olika tidpunkter. De flesta häckväxter klipps antingen på vårvintern eller på våren. Några exempel på tidpunkt för olika häckar:

Vårvintern -spirea, häggmispel, hägg och måbär

Vår - idégran, vresros, buxbom och tuja.

JAS (juli, augusti, september) avenbok

Om du har en formklippt häck kan du behöva putsa den flera gånger per säsong för att hålla den fin. Det gäller till exempel formklippta häckar av liguster, idegran och buxbom. Du putsar då bort de gröna små skott som vuxit under året sedan förra klippningen. 

Lycka till!