Snart dags för sommar-beskärning av äppel- och päronträd.

21.06.2018

Nu närmar sig JAS, det vill säga perioden Juli, Augusti och September som lämpar sig särskilt bra för beskärning av bland annat fruktträd. Det finns flera olika typer av beskärning som görs i olika syfte. Här kan du läsa om två vanliga typer av beskärning som vi brukar utföra hos våra kunder. 

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning görs på uppvuxna träd för att hålla en balans mellan tillväxt och fruktsättning, reglera trädets storlek och underhålla en ljus och luftig krona. Det hörs på namnet att det inte är fråga om några radikala beskärningsinsatser. Arbetet handlar istället om att utgå från trädets grundform och gallra, begränsa och balansera trädets tillväxt och fruktsättning.

Under den här långa och produktiva perioden i trädets liv försöker vi också att hålla trädets storlek och höjd på lämplig nivå. När vi underhållsbeskär undviker vi metoder som skapar nya problem, som kraftig tillväxt av så kallade vattenskott eller ger upphov till stora snittytor som kan bli en ingång till sjukdomar på trädet. Det är också viktigt att använda rena och vassa verktyg. För att undvika spridning av framförallt svampsporer mellan träd rengör vi alltid våra verktyg mellan varje träd. 

Visste du att det går åt ca 60 blad för att få ett starkt och friskt äpple?
Visste du att det går åt ca 60 blad för att få ett starkt och friskt äpple?


Beskärning av äldre, orörda träd

Träd som stått obeskurna under många år har ofta täta kronor med mycket gammal fruktved hängande i lager på lager. Dessa träd bildar ofta små och dåligt utvecklade frukter. Endast i kronans övre del finns förutsättningar att bilda bättre frukt. Tyvärr är den frukten ofta svår att nå för att plocka.

Risken att större grenar ska fläkas eller gå av under vinterhalvåret är stor i dessa träd. Trädets täta bladverk håller även fukten kvar i trädkronan vilket kan ge upphov till skorvangrepp. Det täta bladverket gör också att ljus inte kommer in i kronan till frukten.

Sådana här stora och obeskurna träd beskär man med fördel under JAS-perioden.  Dels klarar trädet beskärning bättre rent generellt och det går också att beskära ganska mycket utan att trädet reagerar med stark tillväxt (vattenskott). Det är dock viktigt att beskärningen planeras över flera år för att få ett riktigt bra resultat. Efter en första större beskärning görs därför uppföljning under ett par år då man vid behov kan arbeta med att sänka kronans höjd och få mer lättplockad frukt.