Vad menas med fuktighetshållande OCH väldränerat?

30.04.2019
Höstanemon trivs i fuktighets- hållande men väldränerad jord
Höstanemon trivs i fuktighets- hållande men väldränerad jord

"Planteras i väldränerad och fuktighetshållande jord"

En vanlig fras i många trädgårdstidningar. Men vad innebär det lite mer exakt? Hur kan jorden både dränera bort vatten och samtidigt vara fuktighetshållande?

För att svara på frågan behöver vi ha lite jordkunskap. Det finns olika typer av jordar, två vanliga som vi träffar på i många trädgårdar är lera och sand. Ler- och sandhaltiga jordar har olika egenskaper och därmed olika för- och nackdelar.

Lera håller fukten

Lera, som främst består av små mineralpartiklar, har förmåga att hålla mycket vatten. När det är torka kan man tydligt se hur mycket vatten lerjorden innehåller då avsaknaden av vatten får lerjorden att bilda sprickor. En nackdel med lera är att det höga vatteninnehållet gör att den kan bli syrefattig och tung att gräva i. Det höga vatteninnehållet i lerjorden gör också att den värms upp långsamt på våren, å andra sidan håller den värmen bra på hösten.

Sand dränerar

Sandig jord består istället av större partiklar som bildar större hålrum där vattnet inte stannar kvar utan rinner vidare neråt i marken. Därför är sandig jord väldränerad och syrerik men har dålig förmåga att hålla fukt kvar. Sandiga jordar värms upp snabbt, tänk bara på känslan av varm sand på en solig strand! Anläggningsjord som ofta används i nya trädgårdar innehåller mycket sand och är därför inte fuktighetshållande. (se bild nedan)

Ta vara på komposten

Enbart lera eller sand blir alltså inte både fuktighetshållande och väldränerad utan antingen eller. Men att blanda sand i lerjord är ingen bra idé, tillsammans blir det mer likt cement än fin odlingsjord. För att förbättra odlingsjorden kan man istället behöva tillföra organiskt material. Löv och annat växtmaterial som håller på att brytas ner håller nämligen fukten bra. Dessutom lockar det maskar och andra nedbrytare som skapar gångar i jorden och därmed lämnar plats för det viktiga syret. Använd gärna sönderdelade växtrester från vårstädningen och sprid i rabatterna. Om du inte redan har en trädgårdskompost är det hög tid att anlägga en. Egen kompost är guld värd i trädgården.

Mull från vår kompost
Mull från vår kompost
Anläggningsjord med mycket sand
Anläggningsjord med mycket sand

Om du har en väldigt lerig jord är det mycket bra att anlägga upphöjda rabatter med mullrik jord ovanpå leran. Leran bildar ett vattenmagasin utan att växterna riskerar att dränkas av syrebrist.

Lycka till med odlingsjorden!