Välja träd till trädgården

04.01.2020

Utan träd blir trädgården lätt platt och tråkig. Träd skapar volym och lummighet och ger dessutom skugga under varma sommardagar. Men hur ska man tänka när man väljer träd?

Prydnadsvärde

Vad som skapar prydnadsvärdet hos ett träd varierar men är ofta en kombination av flera egenskaper. Växtsätt, bladform och -färg, stammar, blommor och frukter kan alla skapa särskilt prydnadsvärde. 

Särskilt vintertid kan trädets stam lyfta intrycket av din trädgård. Ett fint exempel är himalayabjörkens kritvita stammar. Ett flerstammigt träd kan ge ett spännande intryck. Om du har turen att ha gamla barrträd från 70-talet i din trädgård kan du testa att stamma upp dem och få riktigt karaktärsfulla träd med flera stammar.

Himalayabjörk
Himalayabjörk
serbgran med silvrigt gröna barr
serbgran med silvrigt gröna barr

Träd blommar sällan särskilt länge men just därför kan blomningen vara särskilt värdefull. Prydnadskörsbär och magnolia är två vackra alternativ. På barrträden kan både barr och kottar ha ett stort prydnadsvärde. Koreagranens uppåtstående kottar i blått är verkligt fina och den passar också för en mindre trädgård.

Det finns många olika nyanser av grönt att välja på, dessutom rödbladigt, silvrigt, strimmigt vitt, brokbladigt och flera andra nyanser. Hängande blodbok är ett träd med både karaktärsfull färg och form. Förutom bladens färg skiljer också bladformerna mycket mellan olika träd. Värt att tänka på är att skuggan är olika djup under olika typer av träd beroende på hur tätt lövverket är.

Storlek och form

Det finns träd i många olika storlekar och former. En viktig regel är att välja träd som passar dina behov och önskemål i sitt naturliga växtsätt. Om du till exempel har en liten trädgård och vill ha något lågt och runt ska du inte välja en vårtbjörk. Du kommer att få kämpa med beskärning av trädet som hela tiden strävar efter att nå sin naturliga höjd och dessutom får du inte ett vackert resultat. Det finns ofta flera olika sorter av samma träd som kan ha sinsemellan ganska olika egenskaper. Bilden nedan visar fem olika sorters lönn med helt olika höjd och omfång. Från skogslönnen som kan bli upp till 22 meter hög till den lilla rundade klotnaverlönnen som blir 4 meter hög. Den ryska lönnen växer på ett vindlande sätt med vackert knotiga grenar vilket gör att den ser gammal ut redan som ungt träd.

Lönnar finns i olika storlek och form, bilden visar skillnaden i omfång mellan några av dem. Färgerna på bladen kan också variera från mörkt rött, brokbladiga, gula och gröna i olika nyanser.

Formklippt lind
Formklippt lind

Placering

Tänk igenom placeringen av trädet. Var noga med att ta reda på hur stort trädet blir så att du inte placerar det för nära hus, vägar eller annat. Det är också viktigt att välja ett träd som trivs på platsen, är det till exempel väldigt blåsigt kan det vara svårt att få en magnolia eller annat känsligare träd att trivas. Även jordmånen är viktig, fråga i din plantskola vilka träd som passar i den jord du har.

Träd som tål beskärning

Även om vi som sagt rekommenderar att välja ett träd som naturligt växer i den form som eftersträvas kan det finnas anledning att välja ett träd som tål beskärning. Inte minst för att det kan bli mycket stiligt med ett formklippt träd. Träd som lämpar sig för att formklippa är till exempel lind, avenbok och gran.

I plantskolan

Var noga med att välja träd av god kvalitet. Undvik träd med synliga skador, även om trädet kan läka en skada ökar risken för sjukdom. Bladverket ska vara friskt och utan tecken på sjukdomar. Undvik också rotsnurr, vilket är ett tecken på att trädet stått länge i samma kruka och inte kunnat växa till på ett bra sätt.

Rötterna på en buske som hade rotsnurr vid planteringen. Tillväxten hade varit mycket dålig då rötterna fortsatt växa runt och inte utåt.

Om du inte vill vänta på att trädet växer till sig finns det stora träd att köpa. Dessa träd kan behöva beställas, fråga din plantskola om råd. 

Läs gärna mer om olika sorters träd för mindre trädgårdar i det här inlägget.