Varför blir en del frukt brun med vitgula prickar?

08.08.2019
Fruktmögel på äpple
Fruktmögel på äpple

Fruktmögel (monilia fructigena), angriper många olika fruktslag, på bilden syns ett angripet äpple. Frukten blir först brun och får sedan vitgula prickar som slutligen täcker större delen av frukten. De vitgula prickarna på skalet är sporkuddar. Den angripna frukten hänger kvar länge i trädet för att svampen ska kunna sprida sina sporer. Ibland bryter symtomen fram senare vid lagringen och då blir äpplena svarta.

Frukt som hänger för tätt sprider lätt fruktmögel mellan frukterna. Det ses ofta på plommon. För att svampen ska smitta krävs skador på fruktskalet. Vanliga orsaker är getinggnag, fågelhack och skorvsprickor. Men det kan också röra sig om stötskador eller mikroskopiska sprickor som uppstår när frukterna mognar.

Minska risken för fruktmögel

Plocka bort alla angripna frukter så fort som möjligt. Men redan vid beskärningen kan man minska risken genom gallra bland de fruktbärande grenarna, den så kallade fruktveden. Samt se till att kronan är luftig vilket förebygger skorvangrepp som kan bli en inkörsport för fruktmöglet. Fortsätt sedan att kartgallra så att frukten inte sitter för tätt.

gallra fruktveden
gallra fruktveden

Frukter angripna av fruktmögel blir ofta kvar i trädet när alla andra frukter ramlat ner. Det är viktigt att ta bort alla sådana gamla fruktmumier eftersom de sprider vidare sporerna till nästa års skörd. Var också noga med att plocka upp alla frukter så att inget ligger kvar på marken under trädet.

Lycka till!