Vårvinterbeskärning av prydnadsbuskar

12.01.2019

När den kallaste vintertiden är över och fram till precis innan lövsprickningen är en bra tid att beskära de flesta av våra populäraste prydnadsbuskar. Det finns några olika sätt att beskära som passar för olika buskar. Det är viktigt att hålla reda på hur respektive buske ska beskäras för att inte skada eller till och med döda den. En del buskar kan beskäras på flera sätt, och så finns det några buskar som inte ska beskäras alls vid den här perioden. Två vanliga beskärningstyper är underhållsbeskärning och total nedskärning. 

Underhållsbeskärning

Paradisbuske bör underhållsbeskäras men tål också total nedskärning.
Paradisbuske bör underhållsbeskäras men tål också total nedskärning.

En del buskar behöver underhållsbeskärning för att hålla sig vitala och vackra. Man börjar med beskärningen när busken vuxit några år. Vid en underhållsbeskärning gallrar man bort grenar som inte längre blommar bra eller håller på att bli risiga. På en del buskar sitter prydnadsvärdet i vackert färgade grenar, till exempel olika sorters korneller. Dessa buskar behöver underhållsbeskäras när grenarna börjar bli förvedade och tappat sin dekorativa färg. Oftast tar man bort grenarna ända nerifrån marken. På så sätt lämnas plats för nya grenar att utvecklas och busken behåller sin form.

Exempel på sorter som kan underhållsbeskäras på vårvintern:

 • Paradisbuske
 • Häggmispel
 • Sibirisk ärtbuske/Häckkaragan
 • Korallkornell/Rysk kornell
 • Hassel
 • Schersmin
 • Snöbär
 • Trädgårsprakttry

Total nedskärning

Vid en total nedskärning tar man bort allting förutom ca 15-20 cm på busken. En sådan beskärning är lämplig att göra om busken blivit gammal och mycket risig och behöver en ordentlig föryngring. Detta är kanske den enklaste beskärningen eftersom man inte behöver hålla reda på något annat än vilka buskar som tål total nedskärning. Många buskar som har tunnare grenar och som är tätt förgrenade kan beskäras på detta sätt. Exempel på sorter:

 • Paradisbuske
 • Ölandstok
 • Doftschersmin
 • Smällspirea
 • Måbär
 • Rönnspirea
 • Trädgårdsprakttry
 • Snöbär
 • Bukettspirea och Praktspirea

Dessa buskar ska man inte beskära

Syrenhortensia ska beskäras under JAS-perioden
Syrenhortensia ska beskäras under JAS-perioden

Buskar som är på gränsen att klara sig i vårt klimat eller känsliga på annat sätt ska man undvika att beskära på vårvintern. Exempel är buskmagnolia som istället beskärs under JAS-perioden (juli, augusti, september). Buskar som blommar på bar kvist är bättre att beskära direkt efter blomningen, så går man inte miste om blomsterprakten. En sådan buske är forsythia. Några buskar riskerar att "blöda" om de beskärs på vårvintern och ska istället beskäras under JAS. Till den här gruppen hör bland annat hortensia.