Hur undviker man vattenskott?

07.03.2022

Ofta ser man fruktträd med mängder av långa, raka grenar som pekar rakt upp. De kallas för vattenskott och om trädet har väldigt många sådana är det ett tecken på felaktig beskärning. Särskilt vanligt är det på äppelträd. Men varför blir det så mycket vattenskott? 

Det är en vanlig missuppfattning att man ska klippa bort mycket grenar för att få en bra skörd av äpplen. Många tar bort alla mindre grenar, särskilt i trädets topp. Majoriteten av alla blad försvinner när man beskär på detta sätt och med dem trädets möjlighet att ta upp koldioxid och solljus. Det innebär att trädet försätts i ett krisläge! Som ett försvar skjuter det en mängd skott som snabbt ska återskapa den förlorade bladmassan; vattenskott eller nödskott (som är ett mer beskrivande ord). Vattenskotten bildas helt okontrollerat på både grenar och stam och är mycket sämre förankrade än andra skott. Det innebär att de riskerar att fläkas loss om de utsätts för belastning. 

Vattenskott känns igen på att de är långa och raka, ofta pekar de rakt upp. Många kämpar med att få bort dem och klipper bort alla på en gång vilket får till följd att trädet återigen skjuter nya. Ännu värre är det att klippa av halva vattenskotten och lämna tappar kvar. Dessa tappar skjuter sedan i sin tur två eller flera nya skott och till slut har man ett träd fullt av fula kvastar.

Vattenskott som lämnats att växa i 10 år
Vattenskott som lämnats att växa i 10 år

I en del äldre träd som vi arbetar med har det tidigare gjorts en hård beskärning utan att vattenskotten tagits bort. Dessa äldre vattenskott blir till slut till "träd i trädet" med en hög och instabil krona som resultat. Dessutom kommer blomknoppar och frukt bildas allt högre upp i kronan.

Det bästa är förstås att undvika att beskära trädet så hårt att vattenskott bildas. Om trädet ändå är fullt av vattenskott gäller det att använda beskärningen för att "lugna ner" trädet. Vilket bland annat innebär att trädet måste klippas i etapper under flera säsonger.

Lycka till med årets beskärning! Om du hellre vill ha hjälp att beskära är du varmt välkommen att kontakta oss.