Hållbarhet

För oss är det självklart att leva i samklang med naturen. Vi är övertygade om att Sveriges trädgårdar kan bidra till en mer hållbar värld på flera sätt. Det finns till exempel forskning som visar hur positivt det är för hälsan att vara i trädgårdar och andra naturmiljöer.

Att odla några grönsaker, solrosor eller andra blommor tillsammans med barn eller barnbarn är ett bra sätt att lära barnen respekt för det som växer. För att inte tala om att följa komposten från avfall till härlig mylla full av liv! Vår erfarenhet är att både barn och vuxna som odlar något ätbart får mer respekt för maten, vilket vi tror kan bidra till minskat matsvinn.

Även om du bara har en liten trädgård kan du bidra till den biologiska mångfalden. Till exempel genom att sätta upp ett insektshotell och odla de hotade binas favoritblommor. Att låta ett hörn av trädgården vara lite mer "skräpigt" skapar en bra miljö för många arter.