Fläkskador på fruktträd

06.08.2018
Fläkskada på äppelträd
Fläkskada på äppelträd

Många fruktträd dignar just nu av frukter.  Det är naturligtvis ljuvligt att kunna gå ut i trädgården och hämta in äpplen, päron, plommon och annan frukt. Men tyvärr finns det en baksida, vi har just nu många ledsna kunder som drabbats av fläkskador i sina fruktträd. 

Så här års beror fläkskador och grenbrott i princip uteslutande på att tyngden av frukten blir för stor, till slut orkar grenen inte hålla sig uppe utan går av med en fläkskada till följd. Ofta uppstår skadan när vädret är lite blåsigt. Du kan själv testa att ta tag i en gren full med frukt och känna hur tung den är! Inte svårt att förstå att grenarna riskerar att gå av. 

Förebygg fläkskador

Fläkskador ger upphov till svårläkta sår på trädet och därför är det bra om de kan undvikas. Det finns flera tips för att förebygga att skador uppkommer. Använd gärna flera av tipsen samtidigt.

Gallra frukt
Gallra frukt
  • Gallra bland frukten! Om du inte redan gjort det är det hög tid att gallra ordentligt bland frukterna. Förutom att du minskar risken för att grenarna ska gå av får du dessutom finare frukt på köpet. Se vårt tidigare inlägg om gallring. Om du inte har tid att handgallra kan du testa att skaka lite försiktigt på grenarna så faller en del frukt ner av sig själv. 
  • Stötta upp grenar.  Många grenar kan behöva stöttas upp när de är fulla med frukt. Vi brukar använda två störar som vi sätter ihop så att det bildas ett v i toppen. Där sätter vi fast en gammal trasa eller liknande för att skydda trädet från att skava sönder barken. Se till att störarna sitter ordentligt!
  • Förebyggande beskärning. Genom att beskära dina träd regelbundet, på rätt sätt, minskar du risken för att fläkskador uppstår. Här finns flera saker att tänka på, till exempel att bygga upp en balanserad krona. Det är också viktigt att undvika fläkskador vid själva beskärningstillfället. Detta görs genom att ett avlastningsskott läggs på undersidan en bit ut på grenen. Därefter sågar man av grenen från ovansidan vid det första snittet så att grenen går av. Slutligen sågas det som är kvar av grenen av. 
  • Om trädet redan dignar av frukt kan det behövas en "nödbeskärning"  för att avlasta trädet. Ta gärna kontakt med en erfaren trädbeskärare om du inte har kunskapen själv. 

Om olyckan varit framme

Om du redan har haft oturen att drabbas av en fläkskada på ditt träd finns det några saker som är bra att tänka på:

  • Snygga till såret på trädet genom att såga bort eventuella grenbitar som sitter kvar. 
  • Täck INTE över såret, trädet läker sig bäst själv. Att täcka över såret kan skapa grogrund för sjukdomar.
  • Fläkskador är inkörsportar för rötor och andra sjukdomar och om skadan är stor finns risken att trädet inte kommer att leva så länge till. Ett tips är att passa på att ympa från ditt gamla träd till ett nytt så har du ändå chansen att låta trädet leva vidare.

Sist men inte minst; Ta kontakt med en erfaren trädbeskärare för både förebyggande åtgärder och hjälp när olyckan varit framme! Hör av dig så hjälper vi dig!